Kontenery / Containers

Kontener jest podstawowym elementem siatki Bootstrapa i jest on wymagany gdy chcemy zbudować sobie responsywny layout bo bez niego siatka zwyczajnie nie będzie się prawidłowo skalować. Używamy go do rozdzielania a właściwie tworzenia sekcji naszej strony, przykładowo jednym kontenerem jest nasz header, jednym jest treść wpisu, kolejnym sekcja z komentarzami i na koniec jeszcze jeden […]

Siatka / Grid

Responsywna siatka Bootstrapa służy do budowania szkieletu strony i jest moim zdaniem jego najważniejszym elementem. Dzięki gridowi możemy zbudować sobie cały układ strony i zdefiniować jak ma się zachowywać na poszczególnych rozdzielczościach. W Bootstrap 4 dodatkowo mamy do dyspozycji Flexbox co otwiera przed nami nowe możliwości odnośnie chociażby łatwego wyśrodkowania w pionie;) Aby wszystko działało […]

Siatka / Grid wprowadzenie

Siatka Bootstrapa składa się z kontenerów (.container), które opisałem w poprzednim wpisie. Rzędów (.row), które służą do grupowania kolumn. No i właśnie samych kolumn (.col-*-*), które umieszczamy wewnątrz rzędów. Jest to najpopularniejszy element całego frameworka, dzięki gridowi możemy łatwo budować cały responywny szkielet strony. Ale od początku. Kontener jest głównym elementem wewnątrz którego będziemy budowali […]

Widoczność elementów na różnych urządzeniach / Responsive utilities

We wpisie o siatce Bootstrapa opisywałem klasy kolumn, które odpowiadają za ich wyświetlanie na różnych rozdzielczościach ekranu. Tak w ramach przypomnienia: Klasa .col-* spowoduje wyświetlanie się kolumn obok siebie zawsze. Klasa .col-sm-* spowoduje wyświetlanie się kolumn obok siebie w rozdzielczości wyższej lub równej 544px, poniżej będą się wyświetlały pod sobą. Klasa .col-md-* spowoduje wyświetlanie się […]